Uw privacy

Wij van Wandelsport.info (WSi) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor onze activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop WSi persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere contacten alsmede gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en andere contacten en van gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt WSi zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WSi, Burmapad 3 te Alphen aan den Rijn.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de WSi uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de WSi persoonsgegevens van u:
• Wanneer u aan een evenement deelneemt dat wordt georganiseerd wordt door WSi of door een van haar partners;
• Wanneer u contact heeft met de WSi. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Om deelnemers/bezoekers te informeren over (nieuwe) evenementen en/of informatie te verschaffen m.b.t. de wandelsport in het algemeen, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de WSi rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van eerdere deelname aan evenementen of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd bij gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps) of tijdens registraties voor evenementen.

Verwerkt WSi bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De activiteiten van WSi zijn niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. WSi verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft WSi op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. WSi kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt WSi ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door WSi worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat WSi onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt WSi u contact op te nemen via het contactformulier op onze website onder vermelding van Privacybeleid AVG. WSi zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Hoe lang bewaart WSi uw persoonsgegevens?

WSi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

E-mail

De WSi onderdelen hebben ieder eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief via de meegestuurde afmeldlink of via onze websites.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) evenementen of informatie m.b.t. de wandelsport door de WSi en haar werkgroepen* indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar WSi via het contactformulier op onze website onder vermelding van Privacybeleid AVG.

*Werkgroepen
•    RouteScout.nl
•    Koek & Lopie Winterwandelingen
•    Veenlandtocht

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over over (nieuwe) evenementen,  informatie m.b.t. de wandelsport of andere diensten van WSi, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier (klik hier) of door een e-mail te sturen via het contactformulier op onze website onder vermelding van Privacybeleid AVG.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

WSi laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media

WSi gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, evenementen en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. WSi volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant WSi zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. WSi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, WSi (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. WSi is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met WSi via het contactformulier op onze website

De WSi  app’s

De WSi biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement.

De WSi kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoons- en locatiegegevens.

Hoe analyseert WSi uw websitebezoek?

WSi maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van WSi wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. WSi gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor WSi in staat is de website(s) te optimaliseren.

WSi maakt gebruik van Matomo Analytics voor de analyse van de websites. Met Matomo Analytics kunnen onze websitebezoekers er gerust op zijn dat alle data 100% onder controle is van de gebruiker en de privacy optimaal wordt gerespecteerd, zonder dat er derde partijen betrokken zijn. De websites verzamelen geen persoonlijke informatie van de bezoeker, behalve als de bezoeker er voor opteert dergelijke informatie aan de beheerder te verstrekken. Onze websites maken geen gebruik van Google Analytics en Adsense om de privacy van de bezoekers beter te garanderen.

Websites van WSi en haar andere websites

Op de websites van WSi treft u een aantal links aan naar andere websites. De WSi kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Wandelsport.info, t.a.v. de Privacy beleid , Burmapad 3, 2408 HG Alphen aan den Rijn of d.m.v. een e-mail via het contactformulier op onze website.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen

De WSi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de WSi een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop WSi uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

Functionaris Gegevensbescherming

WSi heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door WSi, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door WSi wordt gewaarborgd, stuur dan een mail via het contactformulier op onze website.